ALAMİNAMİNOTRANSFERAZA (ALT)

Alaminaminotransferaza (ALT)
1 Klinika
ƏLAVƏ MƏLUMAT
Cədvəli tam görə bilmirsinizsə sağa sürüşdürün
Klinika Qiymət
NewMed 10 azn 9 azn