ANA SÜDÜNÜN BAKTERİOLOJİ MÜAYİNƏSİ

Ana südünün bakterioloji müayinəsi
2 Klinika
ƏLAVƏ MƏLUMAT
Cədvəli tam görə bilmirsinizsə sağa sürüşdürün
Klinika Qiymət
Biosis 25 azn 22 azn
HEMOLAB 36 azn 30 azn