MR ANGİOQRAFİYASI (HƏR HANSI BİR NAHİYYƏ)

MR angioqrafiyası (hər hansı bir nahiyyə)
1 Klinika
ƏLAVƏ MƏLUMAT
Cədvəli tam görə bilmirsinizsə sağa sürüşdürün
Klinika Qiymət
NewMed 143 azn 130 azn