NƏCİSİN ÜMUMİ ANALİZİ (İBTİDAİLƏRİN TƏYİNİ)

Nəcisin ümumi analizi (ibtidailərin təyini)
3 Klinika
ƏLAVƏ MƏLUMAT
Cədvəli tam görə bilmirsinizsə sağa sürüşdürün
Klinika Qiymət
NewMed 12 azn 10 azn
HEMOLAB 12 azn 10 azn
Günəşli Medical Centre 11 azn 10 azn