BALDIR SÜMÜKLƏRİN RENTGENİ (1 PROYEKSİYA)

Baldır sümüklərin rentgeni (1 proyeksiya)
1 Klinika
ƏLAVƏ MƏLUMAT
Cədvəli tam görə bilmirsinizsə sağa sürüşdürün
Klinika Qiymət
Biosis 22 azn 20 azn