BALDIR SÜMÜKLƏRİN RENTGENİ (2 PROYEKSİYA)

Baldır sümüklərin rentgeni (2 proyeksiya)
1 Klinika
ƏLAVƏ MƏLUMAT
Cədvəli tam görə bilmirsinizsə sağa sürüşdürün
Klinika Qiymət
Biosis 32 azn 30 azn