EZOFAQOQASTRODUODENOSKOPİYA (NARKOZLA)+H.PYLORİ BİOPSİYASI

Ezofaqoqastroduodenoskopiya (narkozla)+H.pylori biopsiyası
1 Klinika
ƏLAVƏ MƏLUMAT
Cədvəli tam görə bilmirsinizsə sağa sürüşdürün
Klinika Qiymət
MedEra Hospital 147 azn 137 azn