LİMFA DÜYÜNLƏRİN USM (ÜZ, BOYUN, QOL ALTI)

Limfa düyünlərin USM (üz, boyun, qol altı)
2 Klinika
ƏLAVƏ MƏLUMAT
Cədvəli tam görə bilmirsinizsə sağa sürüşdürün
Klinika Qiymət
HEMOLAB 30 azn 25 azn
Günəşli Medical Centre 25 azn 22 azn