RLD USM (BOYUN, QASIQ, QOLTUQALTI, PERİTON ARXASI, AORTA ƏTRAFI, QALÇA VƏ S.)

RLD USM (boyun, qasıq, qoltuqaltı, periton arxası, aorta ətrafı, qalça və s.)
1 Klinika
ƏLAVƏ MƏLUMAT
Cədvəli tam görə bilmirsinizsə sağa sürüşdürün
Klinika Qiymət
Biosis 25 azn 23 azn