AKSİYALAR

Test

Pediatrik check-up

- Qanın kliniki analizi - Sidiyin kliniki analizi - Nəcisin kliniki analizi - Fe (dəmir qanda) - Ca (kalsium qanda)
40 azn 52 azn
Etibarlıdır 31.01.2020
Etibarlıdır
31.01.2020
52 azn
40 azn
Kupon al

Anemiya check-up

- Fe (dəmir) - Qanın kliniki analizi - Ferritin - TİBC (dəmir bağlayıcı xüsusiyyət) - Vitamin B12 - Fol turşusu
80 azn 96 azn
Etibarlıdır 31.01.2020
Etibarlıdır
31.01.2020
96 azn
80 azn
Kupon al

Tireoid (qalxanvari vəz) check-up

- TSH (tiriodstimullaşdırıcı hormon) - FT3 (sərbəst T3) - FT4 (sərbəst T4) - Anti TPO (anti tireodperoksidaza) - Anti TQ (anti tireoqlobulin)
80 azn 102 azn
Etibarlıdır 31.01.2020
Etibarlıdır
31.01.2020
102 azn
80 azn
Kupon al

Hepatoloji (qara ciyər) check-up

- CHOl (xolesterol) - TG (triqliseridlər) - TBİL (ümumi bilirubin) - ALT (alaninaminotransferaza) - AST (aspartataminotransferaza) - ALP (qələvi fosfataza) - QQT (qammaqlütamintransferaza) - AMY (amilaza)
70 azn 90 azn
Etibarlıdır 31.01.2020
Etibarlıdır
31.01.2020
90 azn
70 azn
Kupon al

Terapevtik check-up

- qanın kliniki analizi - sidiyin kliniki analizi - TSH - qlükoza ekspress - CRP (C-reaktiv zülal) - Anti HCV (ekspress) - CHOL (xolesterol)
60 azn 75 azn
Etibarlıdır 31.01.2020
Etibarlıdır
31.01.2020
75 azn
60 azn
Kupon al

Diabetik check-up (böyük)

- FBS (qlükoza aclıq) - HbA1c (qlikohemoqlobin) - İnsulin (aclıq) - C-peptid - HOMA -İR (insulin rezestentliyi indeksi)
85 azn 117 azn
Etibarlıdır 31.01.2020
Etibarlıdır
31.01.2020
117 azn
85 azn
Kupon al

Diabetik check-up (kiçik)

- FBS (qlükoza açlıq) - Qlükoza qida qəbulundan 2 saat sonra - İnsulin (aclıq) - HOMA-İR (insulin rezestentliyi indeksi)
55 azn 70 azn
Etibarlıdır 31.01.2020
Etibarlıdır
31.01.2020
70 azn
55 azn
Kupon al

Androloji check-up

Androloji check-up daxildir: ✔Həkim konsultasiyası ✔Uretradan yaxmanın mikroskopiyası ✔Spermaqramma analizi ✔Sidiyin ümumi analizi ✔Prostat USM. Müayinələrinizi vaxtında edin, sağlamlıq ən qiymətli nemətdir
45 azn 101 azn
Etibarlıdır 8.12.2020
Etibarlıdır
8.12.2020
101 azn
45 azn
Kupon al